Долинський міжшкільний ресурсний центр

Долинської міської ради Івано-Франківської області

Правила прийому учнів

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

учнів до Долинського міжшкільного ресурсного центру

Правила прийому учнів до Долинського міжшкільного нресурсного центру (далі –МРЦ) розроблено згідно з Положенням про міжшкільний ресурсний центр, Статутом Долинського МРЦ, враховуючи Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

МРЦ здійснює професійно-технічну підготовку учнів з присвоєнням робітничої кваліфікації за професіями згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України.

До МРЦ зараховуються учні 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів Долинського району Івано-Франківської області.

Вступники мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального стану, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Якщо кількість бажаючих здобути дану спеціальність більша кількість наявних місць, то відбір здійснюється шляхом психологічного тестування на профпридатність.

При зарахуванні на обрану спеціальність враховуються результати медичних оглядів учнів (перевіряється відсутність медичних протипоказань).

Правила прийому до МРЦ доводяться до відома учнів під час проведення Днів відкритих дверей, виховних годин 9-х класів у закладах освіти та через інформаційні стенди, з наданням інформації про:

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

- професіограми з вимогами до професійно-технічного навчання, психофізіологічними вимогами та можливостями професійного росту;

- обмеження за віком та медичними показниками.