Долинський міжшкільний ресурсний центр

Долинської міської ради Івано-Франківської області

Оператор комп’ютерного набору

Сьогодні комп’ютер входить стрімкими темпами в життя кожної людини. На сучасному етапі комп’ютер не розкіш, а засіб просування по життю. Він є зручним і нескладним інструментом, корисним у будь-якій сфері людської діяльності.

Комп'ютер розширює наш кругозір, відкриває доступ до мережі інформації. Він прискорює і удосконалює комунікацію за допомогою електронної пошти, а також впливає на демократизацію спілкування. За його допомогою соціально незахищені верства населення, які, наприклад, мають фізичні вади, можуть активно займатися трудовою діяльністю. Для деяких некомунікабельних людей спілкування з комп'ютером - чи не єдиний вид діалогу, в якому вони приймають участь. Робота з машиною, завдяки її "товариськості", дає змогу почувати себе комфортно, а деяким навіть впевнено. І, нарешті, робота з комп'ютером розвиває логіку, організовує думки, розвиває інтелектуальні здібності людини.

Професія оператора комп'ютерного набору затребувана та перспективна. Немає такої галузі народного господарства, де б не застосовувалися комп'ютери. Послугами обчислювальних центрів і бюро користуються промислові підприємства, будівельні організації, сільське господарство, освіта, охорона здоров'я, наукові установи тощо. За допомогою ПК здійснюють науково-технічні розрахунки, вирішують проблеми міського транспорту, розраховують потреби підприємств у сировині, прогнозують погоду тощо. Комп’ютери широко використовується у морській справі, авіації, космонавтиці.

Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

2. Кваліфікація - ІІ категорія

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

4. Загальнопрофесійні вимоги

  • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

  • дотримуватись норм технологічного процесу;

  • не допускати браку в роботі;

  • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  • знати інформаційні технології.

5. Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

  • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

  • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

  • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Стать: жіноча, чоловіча.

7.2. Медичні обмеження.