Долинський міжшкільний ресурсний центр

Долинської міської ради Івано-Франківської області

Матеріальне забезпечення закладу

Матеріально-технічне забезпечення Долинського МРЦ

Для забезпечення освітнього процесу заклад має:

 • 2 кабінети-лабораторії технологій комп’ютерної обробки інформації та основ роботи на ПК

 • 1 майстерня підготовки швачок, оснащена швейними машинками, оверлоками, розкрійним столом, обладнанням для здійснення ВТО;

 • 1 майстерня підготовки слюсарів-ремонтників, оснащена спеціалізованими станками для виконання основних робіт по металу;

 • 1 кабінет підготовки слюсарів-ремонтників для проведення теоретичних занять;

 • 1 кабінет підготовки кухарів

 • 1 лабораторія виробничого навчання з підготовки кухарів, оснащена електричним плитами, спеціалізованим устаткуванням для проведення практичних занять

 • 1 кабінет охорони праці

 • 1 кабінет будови автомобіля

 • 1 кабінет правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху

 • великий просторий кабінет профорієнтації

Для відпрацювання початкових вправ водіння автомобіля обладнано майданчик з розміткою та спеціальними елементами згідно вимог.

 • Долинський МРЦ має кабінет для педагогічних працівників (учительську), кабінет психолога, кабінет директора, кабінет секретаря, кабінет заступників директора, кабінет методиста з профорієнтації, кабінет механіка, бухгалтерію.

 • Заняття з практичного водіння проводяться майстрами виробничого навчання на 6 навчальних автомобілях:

  • ВАЗ - 2107(2)

  • ВАЗ – 21074

  • ВАЗ – 21134

  • УАЗ – 469

  • ВАЗ – 2109

  • DAEWOO MATIZ

Витяг зі Статуту

8. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність ресурсного центру

8.1. Матеріально-технічна база ресурсного центру включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

8.2. Майно ресурсного центру перебуває у комунальній власності територіальної громади і закріплено за ним на правах оперативного управління.

8.3. Вилучення основних засобів, інших необоротних активів, оборотних коштів та іншого майна ресурсного центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ресурсному центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.4. Ресурсний центр, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.5. Об’єкти та майно ресурсного центру не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

8.6. Фінансування ресурсного центру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.7. Фінансово-господарська діяльність ресурсного центру проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.8. Ресурсний центр є неприбутковим закладом. Кошти ресурсного центру, одержані від здійснення діяльності або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи ресурсного центру, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг, оренда приміщень), пов’язані з його основною, статутною діяльністю.

8.9. Джерелами фінансування ресурсного центру є :

- кошти Засновника;

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти.

Додаткові джерела фінансування:

- кошти, отримані за професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі за замовленнями служб зайнятості населення, та надання інших освітніх платних послуг населенню;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- кошти, отримані від здачі брухту і відходів чорних, кольорових, дорогоцінних металів;

- кошти, отримані від здачі макулатури;

- кошти, отримані від усіх видів добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, матеріальних цінностей, благодійних коштів, грантів та дарунків, переданих підприємствами, установами, організаціями, іншими спонсорами, а також фізичними особами, іншими бюджетними установами;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень та від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Кошти, отримані ресурсним центром, відповідно до вимог Податкового кодексу України не можуть бути розподіленими серед працівників, а використовуються виключно для оплати їхньої праці, стимулюючих виплат, матеріальної допомоги, нарахування єдиного соціального внеску, а також фінансування видатків на утримання закладу.

Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають.

8.10. Кошти ресурсного центру зберігаються на його рахунках в установах банків і знаходяться у повному розпорядженні ресурсного центру.

8.11. Доходи ресурсного центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ресурсному центрі визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.

8.13. За рішенням Засновника бухгалтерський облік в ресурсному центрі здійснюється самостійно.

8.14. Штатний розпис ресурсного центру розробляється в межах затвердженого Засновником фонду заробітної плати, дотримуючись номенклатури посад, передбачених Рекомендаціями до формування штатних розписів Міжшкільних ресурсних центрів і затверджується його Засновником на підставі чинного законодавства.